Tovalloletes humides

 

L’ús de les tovalloletes humides és més freqüent als barris del Carmel i Poblenou, tot i que a Sant Gervasi es llencen més
freqüentment al vàter. Entre un 22 i un 23% de persones les usen cada dia al Carmel i Poblenou, mentre que aquest ús diari és
tant sols del 14% a Sant Gervasi. Pel que fa a la gestió de les tovalloletes, la majoria de persones no les tiren mai pel wàter (un
80% en el cas de Carmel i Poblenou, i un 75% en el cas de Sant Gervasi.
També s’ha trobat que les tovalloletes es fan servir majoritàriament per la cura personal (48%) i que un 25% les fa servir com a
substitut del paper higiènic. Les dones les utilitzen diàriament més que els homes, tot i que aquests acostumen a tirar-les pel
vàter més sovint. En comparació amb la resta de segments de la població, els homes de Sant Gervasi són els que fan un ús més
elevat de tovalloletes humides fora de casa.
Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’enquesta sobre els hàbits de vida que es va realitzar en el marc del projecte
SCOREwater a 1.004 persones majors de 16 anys, dels tres barris de Barcelona objecte d’estudi.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi