Publicacions d’interès

Per més informació general sobre el projecte, podeu accedir
a la seva pàgina web: www.scorewater.eu

Si voleu aprofundir més en la literatura de les aigües residuals o en les metodologies que s’han dut a terme a Amersfoort i Göteborg
podeu consultar els següents articles científics:

CASE Amersfoort

CASE Göteborg

Altres estudis:

Satorras, M., Domene, E., Chesa, MJC., Corominas, L. 2022. Public awareness campaign guideline to avoid unflushables, fats, oils and greases (FOG) and other improper waste entering wastewater systems. SCOREwater Horizon 2020 project,
Grant agreement Nº820751.

Garcia-Sierra, M., Domene, E., Pruna, M., Sánchez, A., Pons, M., Cátedra, J., Coll, F., Schröter, N.S., Zammit, I., Corominas, Ll.,
2022. Lifestyle Habits Survey. SCOREwater Horizon 2020 project, Grant agreement Nº820751.

Escolà Casas, M., Schröter, N.S., Zammit, I., Castaño-Trias, M., Rodriguez-Mozaz, S., Gago-Ferrero, P., Corominas, Ll., 2021.
Showcasing the potential of wastewater-based epidemiology to track pharmaceuticals consumption in cities: Comparison against prescription data collected at fine spatial resolution. Environtment International 150, Article 106404.

Joc seriós sobre el cicle urbà de l’aigua creat per l’ICRA.

Recorregut virtual pel Dipòsit d’Aigües Pluvials del Parc Joan Miró.

Per més informació sobre les entitats col·laboradores, podeu accedir als següents enllaços:

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Centre Tecnològic Eurecat.

Institut metròpoli.

PYME fabricant de sensors on-line s::can Iberia.

Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA).

Ajuntament de Barcelona, 2019. Intel·ligència Artificial i Big Data aplicades al clavegueram de Barcelona facilitaran informació sobre la personalitat dels barris.