Què és l’SCOREwater?

 

Coneix SCOREwater, el projecte europeu d’innovació que té
com a objectiu la millora de la gestió de l’aigua a les ciutats
per fer front als reptes del canvi climàtic i la urbanització.

El projecte SCOREwater (Smart City Observatories implement REsilient water Management) és un projecte d’innovació finançat
pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea que té com a objectiu millorar la resiliència de les ciutats davant del canvi climàtic i
la urbanització, amb un enfocament en la gestió intel·ligent de l’aigua i complint amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) 3, 6, 11, 12 i 13. L’SCOREwater ha dedicat 5,8 milions d’euros a la transformació digital del sector de l’aigua en la
durada del projecte, del 2019 al 2023.

 

El projecte desenvolupa tres casos d’estudi a gran escala en tres ciutats europees per recopilar i presentar dades adaptades a les
necessitats dels diferents grups d’interès:

 

Barcelona: S’ha centrat en reduir el problemes relacionats amb la gestió de les aigües residuals per tal de millorar la salut pública.

 

Amersfoort: S’ha centrat en millorar la detecció de les inundacions i la reducció dels impactes ambientals causats per les mateixes.

 

Göteborg: S’ha centrat en millorar la gestió de la contaminació de l’aigua en el sector de la construcció.

 

El projecte també ha desenvolupat innovacions per fomentar la participació ciutadana en la gestió de l’aigua i ha proporcionat
noves oportunitats de negoci per a les pimes de l’aigua i les TIC.