L’SCOREwater a Barcelona

A Barcelona, l’estudi “sociologia de les aigües residuals” ha
permès monitoritzar i generar informació sobre la personalitat
de tres barris a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de
cabals de les aigües residuals en el clavegueram i amb l’aplicació
d’Intel·ligència Artificial i Big Data.

Equip

El “livinglab” de Barcelona està constituït per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), el centre tecnològic Eurecat, l’Institut
Metròpoli de la UAB, la pime fabricant de sensors on-line s::can Iberia i l’operador públic municipal de l’aigua, Barcelona Cicle de
l’Aigua (BCASA). Aquests socis participen conjuntament en el projecte per tal de contribuir a la transformació digital del sector
de l’aigua mitjançant el cas d’estudi de Barcelona, on s’ha aplicat Intel·ligència Artificial i Big Data per generar informació sobre el
comportament dels barris.

Concretament, s’ha dut a terme un estudi de “sociologia de les aigües residuals” que ha permès generar informació objectiva i
immediata sobre la personalitat de tres barris: el Carmel, el Poblenou i Sarrià-Sant Gervasi. El projecte també ha implementat
diverses tecnologies per millorar la gestió de l’aigua a la ciutat, com ara la monitorització en temps real de la qualitat de l’aigua i
l’ús de sensors per detectar i prevenir fuites en la xarxa de distribució d’aigua.

Objectiu

L’objectiu ha estat generar informació objectiva i immediata sobre els hàbits de vida de tres barris de Barcelona a partir de
l’estudi de les aigües residuals. La informació que s’ha obtingut, ha permès identificar els hàbits de gestió de residus a les llars,
incloent-hi l’adequada gestió dels olis i greixos i de les tovalloletes humides, o els hàbits de consum de productes farmacèutics,
com els antibiòtics. Aquesta informació s’ha obtingut a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de cabals de les aigües
residuals en el clavegueram i amb l’aplicació d’Intel·ligència Artificial, Big Data i enquestes sociològiques.

Amb aquest projecte es volen donar eines per entendre millor les aigües residuals, com es generen, quina informació contenen,
i alhora prendre consciència dels problemes que poden causar les aigües residuals al riu, al mar i als ecosistemes, i les solucions
que pot emprendre la ciutadania per minimitzar aquests problemes.

Aquesta aproximació pionera, batejada com a sociologia de les aigües residuals “sewage sociology”, serà clau en el futur
immediat per dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de gestió de residus a les llars i d’hàbits de salut i
fer un seguiment de la seva eficàcia. Per altra banda, els gestors del clavegueram tindran una eina per realitzar un manteniment
preventiu que implicarà oferir un millor servei als ciutadans.

Objectius específics

— Posar en coneixement de la ciutadania les problemàtiques associades al clavegueram i al medi ambient derivades
dels hàbits domèstics.

— Prevenir els impactes al clavegueram causats pels residus domèstics: olors, blocatges deguts a tovalloletes,
greixos o altres residus impropis que s’aboquen pel lavabo o la cuina.

— Promoure hàbits de salut i alimentació saludables que minimitzin l’impacte en el clavegueram i el medi ambient aquàtic.

— Reduir el consum d’antibiòtics que representen un contaminant emergent en les aigües residuals i incrementen
la problemàtica de la resistència microbiana.

— Desxifrar informació d’indicadors de salut i d’hàbits dels ciutadans a partir de les anàlisis químiques i microbiològiques
de les aigües residuals.

Què s’ha fet fins ara

S’ha realitzat una prova de concepte, demostrant que l’epidemiologia i la sociologia de les aigües residuals poden ajudar a
caracteritzar la personalitat dels barris. Per fer-ho, s’ha desplegat una xarxa d’estacions de control amb sensors (ICRA; BCASA i
s::can), connectada a una plataforma FIWARE desenvolupada específicament per Barcelona que integra dades de cabals
d’aigües residuals, concentracions de diferents compostos químics i informació microbiològica. S’ha fet un recull de variables
socioeconòmiques i de salut dels diferents barris de la ciutat (Institut Metròpoli) i s’han implementat algoritmes d’intel·ligència
artificial (EURECAT) per transformar les dades recollides amb informació rellevant per gestionar els sistemes de col·lectors i per
dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de salut i separació de residus. A més, s’han dut a terme
enquestes sociològiques per creuar les dades obtingudes de les aigües residuals amb els hàbits que menciona la gent.

Aquestes són les substàncies i residus que s’han analitzat:

Cafeïna

Fàrmacs

Parabens

SARS-CoV-2

Olis i greixos

Nicotina

Drogues il·lícites

Plastificants

Tovalloletes humides

Restes de menjar

Alcohol

Gens de resistència als antibiòtics

Filtres UV

Productes d’higiene per persones menstruants

Cabals

L’SCOREwater té un enfocament participatiu i social, on els ciutadans són els beneficiaris principals de la digitalització del sector
de l’aigua. En aquest sentit, el projecte contempla activitats d’educació ambiental en escoles mitjançant un videojoc sobre el
cicle urbà de l’aigua (serious game). Més endavant, es desenvoluparà un algoritme d’IA (EURECAT) utilitzant dades de les
queixes dels ciutadans (plataforma IRIS de l’ajuntament de Barcelona) i informació de les tasques de manteniment (plataforma
SEWERNET de BCASA) que permeti anticipar-se a possibles problemes causats per l’abocament d’olis i greixos i tovalloletes
humides en col·lectors. També s’ha desenvolupat una plataforma que posarà en contacte proveïdors amb consumidors de
dades per tal de desenvolupar nous productes i serveis de valor afegit. La plataforma també es nodrirà de dades dels habitants
mitjançant iniciatives de ciència ciutadana i estarà dotada de mecanismes de seguretat, de privacitat i d’estandardització.

Innovacions clau

1. Desplegar una xarxa de vigilància d’estils de vida
2. Generar informació dels hàbits d’estil de vida a partir de l’anàlisi química i microbiològica
3. Un servei innovador per dissenyar campanyes de sensibilització ambiental i de salut
4. Un sistema de gestió intel·ligent del sistema de clavegueram

Sectors

— Planificadors urbans
— Agències de salut pública
— Ciutadans
— Agències públiques del sector de l’aigua

Focus especial

S’ha posat especial focus en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 (Salut i benestar), 6 (Aigua
neta i sanejament), 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), 12 (Producció i consum responsables) i 13 (Acció pel clima).

A més, la reducció de descàrregues d’aigües residuals no tractades al riu o al mar, afavoreix el compliment de la Directiva Marc de
l’Aigua. El projecte també contribueix a les iniciatives de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per promoure hàbits saludables
i aturar l’incorement de la resistència microbiana als antibiòtics.

Finalment, el projecte SCOREwater també ha contribuït a desenvolupar sensors i solucions IOT per monitoritzar el sistema
de clavegueram.