Les aigües residuals parlen de tu

 

Gràcies a l’anàlisi de les aigües residuals es poden obtenir dades
que inclouen qüestions relacionades amb la salut, el medi ambient
i el manteniment del clavegueram. Aquesta informació permetrà
detectar malalties a temps, dissenyar campanyes de promoció de
la salut i de gestió responsable de residus.

Les aigües residuals són desconegudes, estan sota terra, no se’n parla, i si es fa, és amb fàstic. No obstant això, hi ha molt a dir i a

aprendre sobre les aigües residuals. Tothom les genera, més de 50 litres per persona i dia, independentment del seu estatus

social, el seu gènere o les seves creences.

L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar sobre la utilitat de les aigües residuals per generar informació única, novedosa i

molt valuosa per la ciutadania en general, pels ajuntaments i per les agències de salut pública. Els objectius específics són:

– Posar en coneixement de la ciutadania les problemàtiques en el clavegueram i el medi ambient causades per pràctiques

domèstiques i que comporten males olors, o blocatges deguts a tovalloletes, greixos o altres residus impropis que s’aboquen pel

lavabo o per la cuina.

– Promoure pràctiques domèstiques més responsables i hàbits saludables.

En aquesta web hi trobareu informació sobre diferents substàncies químiques, elements microbiològics o objectes que es poden

trobar a les aigües residuals. Per cadascun d’ells s’explica com arriben a les aigües residuals, què es pot fer per reduir impactes

potencials en el clavegueram o en el medi, i s’aporten fonts d’informació complementària. Per il·lustrar com es pot determinar la

personalitat d’un barri mitjançant l’epidemiologia basada en les aigües residuals oferim els resultats obtinguts en cadascun dels

tres barris estudiats.

Si voleu conèixer en detall els resultats obtinguts en els diferents barris analitzats podeu consultar el document de resultats del

projecte SCOREwater.