Productes d’higiene menstrual

 

S’ha trobat una proporció major de dones adultes joves (16-44) al Carmel i al Poblenou que no tiren mai els productes d’higiene menstrual al vàter, en comparació amb la població del mateix grup d’edat de la zona de Sant Gervasi.

Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’enquesta sobre els hàbits de vida que es va realitzar en el marc del projecte SCOREwater a 1.004 persones majors de 16 anys, dels tres barris de Barcelona objecte d’estudi.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi