Plastificants

 

Els resultats indiquen que el barri amb menys presència de plastificants és el Carmel. A Poblenou i Sant Gervasi és on hi ha més
presència, depenent del tipus de plastificant. Els plastificants són substàncies que s’afegeixen a determinats materials, com ara
plàstics i recobriments, per aportar-los flexibilitat, mal·leabilitat i altres propietats desitjables. Són àmpliament utilitzats en
diverses indústries, com la dels plàstics (biberons, carmanyoles…), els recobriments, els adhesius i els productes tèxtils. Els
plastificants analitzats arriben a les aigües residuals a través de l’alliberament directe de productes plàstics durant el seu rentat
a les piques de les nostres llars. N’hi ha de molts tipus.

Els ftalats són un tipus molt comú que s’utilitza àmpliament en la indústria i que han estat objecte de preocupació pel seu
potencial efecte tòxic i disruptor endocrí. Davant les preocupacions, s’han desenvolupat altres plastificants alternatius, que
s’utilitzen com a substituts dels ftalats en certs productes. Aquestes alternatives ofereixen propietats similars als ftalats, però
amb menor toxicitat i menor potencial d’interferència hormonal.

Un altre tipus de plastificants són els retardants de flama fosforats que s’utilitzen per generar materials més resistents a la calor i
al foc (ignífugs). Aquests compostos, són afegits als materials per retardar la propagació de les flames i reduir la inflamabilitat.
Són utilitzats en diversos materials, com ara els plàstics per a cables i els materials de construcció.

Finalment, els bisfenols són un dels tipus de plastificants més coneguts i s’utilitzen en diferents plàstics i resines, com ara
ampolles de plàstic, plats de plàstic, recipients d’aliments i begudes, o a la tinta dels tiquets de compra. Pels seus efectes en la
salut, especialment en el sistema hormonal i el sistema immunitari, el bisfenol A (BPA) inicialment es va prohibir per a la
fabricació de biberons i més recentment s’ha prohibit a Espanya per a tots els envasos de plàstic. El bisfenol S (BPS) s’ha utilitzat
com a substitut, tot i que encara s’estan investigant els seus possibles efectes en la salut. Per això els resultats mostren una
major càrrega de BPS que de BPA, tot i que encara segueix havent-hi certa presència.

Aquesta és una selecció dels compostos plastificants que s’han mesurat en el marc del projecte SCOREwater.
Les analítiques s’han realitzat en el marc del projecte europeu SCHEME.

Cal remarcar que la càrrega per habitant, els micrograms de plastificants per habitant i dia (µg/d/habitant) presentada en els
resultats no és la càrrega d’exposició sinó la càrrega mesurada en les aigües residuals i normalitzada pel nombre d’habitants.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi