Parabens

 

Els resultats de les anàlisis mostren que en general hi ha una càrrega superior de parabens en les aigües residuals de Poblenou,
seguit de St. Gervasi i finalment Carmel. Els parabens són un grup de conservants que s’utilitzen comunament en aliments,
medicaments i cosmètics, com ara les cremes, els desodorants, la pasta de dents o el xampú. S’afegeixen a aquests productes
per prevenir el creixement de bacteris, fongs i altres microorganismes, allargant així la seva vida útil. Els parabens tenen
propietats antimicrobianes i són efectius per inhibir el creixement d’organismes potencialment perjudicials. Tot i així, també
poden contaminar els ecosistemes aquàtics i actuar com a disruptors endocrins alterant el sistema hormonal i la fertilitat de les
persones i animals. Per això el seu ús està regulat i a Europa s’ha prohibit l’ús del propilparabè com a additiu alimentari.

L’estudi mesura la presència d’aquests compostos químics que arriben a les aigües residuals a través de la dutxa o la pica,
després de que ens rentem. No s’ha analitzat l’exposició total d’aquests químics que també poden arribar a l’organisme a través
dels aliments (aigua i peix) o per inhalació. Per fer-ho caldria analitzar els metabòlits, és a dir, les substàncies químiques que es
formen per la descomposició d’aquests compostos en el cos. Les analítiques s’han realitzat en el marc del projecte europeu
SCHEME. Cal remarcar que la càrrega per habitant, els micrograms de parabens per persona i dia (µg/d/habitant), presentada
en els resultats no és la càrrega d’exposició sinó la càrrega mesurada en les aigües residuals i normalitzada pel nombre
d’habitants.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi