Olis i greixos

 

Mitjançant les aigües residuals hem identificat que hi ha una major presència d’olis i greixos en els barris del Poblenou i Sant Gervasi, en comparació amb el Carmel. Hem de tenir en compte que en el barri de Poblenou hi ha més restaurants. La següent taula mostra els grams d’olis i greixos consumits o usats per persona i dia en els tres barris estudiats.

Abocar olis i greixos cap a les clavegueres està estrictament prohibit per les regulacions municipals. Malgrat aquest principi obligatori, a tots els nivells, incloent-hi el domèstic, industrial i comercial, encara es segueix registrant una gestió inadequada d’aquests residus en els tres barris. Les dades obtingudes sobre concentració d’olis i greixos durant el projecte SCOREwater ens ajuden a desenvolupar millors campanyes de comunicació per als ciutadans i les empreses.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi