Nicotina (Tabac)

 

El nombre de cigarretes consumides per persona i dia no s’estima a partir de la concentració de nicotina en les aigües residuals,
sinó a partir de les concentracions de dues substàncies químiques que es formen per la descomposició de la nicotina en el cos.

 

Es tracta de la cotinina i la hidroxi-cotinina, que serien metabòlits de la nicotina. Així doncs, només es calcula la nicotina que
arriba a les aigües a través de la orina i no d’altres maneres, com les burilles llançades al vàter o al carrer. Per passar de
concentracions a consum de cigarretes s’han utilitzat els factors de caracterització de 3,41 per la cotinina i de 1,90 per la
hidroxi-cotinina. També s’ha assumit que una cigarreta conté 0,8 mil·ligrams de nicotina.

recurs-nicotina-tabac-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi