Gens de resistència
als antibiòtics

 La mesura de gens de resistència a les aigües residuals ens permet saber si antibiòtics que abans eren efectius podrien deixar de ser-ho degut a un ús excessiu, la manca de sanejament, etc.

Gràcies a les aigües residuals podem fer un seguiment dels gens de resistència als antibiòtics que estan presents en una comunitat determinada. És una font d’informació rellevant per les agències de salut per tal de regular el consum  d’antibiòtics. Si vols conèixer els resultats del projecte SCOREwater, consulta’ls aquí.

Com arriba a
les aigües residuals?

tassa-wc

A través dels excrements

Què podem fer?

reduir-consum

Fer un consum responsable d’antibiòtics

contenidor-rebuig

No tirar al vàter

Si en vols saber més

Per més informació, consulteu el següent
enllaç del Departament de Salut de la Generalitat i l’Institut Català de la Salut:

 

Ús responsable dels antibiòtics