Filtres solars UV

Els resultats de les analítiques mostren una major presència de filtres UV en les aigües residuals de Poblenou, seguit de St.
Gervasi i finalment Carmel. Els filtres UV benzofenona-3 i benzofenona-1 són exemples de filtres orgànics que són utilitzats en
productes cosmètics per proporcionar protecció solar. Tot i així, també poden contaminar els ecosistemes aquàtics i impactar
la salut humana i d’altres animals, afectant en les etapes primerenques del desenvolupament fetal i infantil o alterant el sistema
hormonal com a disruptors endocrins.

 

El filtre UV més habitual és la benzofenona-3, habitualment utilitzat en productes com ara cremes solars, locions, maquillatge i
altres productes per a la cura de la pell. Té la capacitat d’absorbir els raigs UVA i UVB i així prevenir els danys causats per
aquesta radiació a la pell. El benzophenone-1 és un altre filtre UV que també s’utilitza en productes cosmètics. Té propietats
d’absorció de la radiació UV i es troba en formulacions de productes com cremes solars, vernissos d’ungles i productes pel
cabell.

A més del seu ús en cosmètics, aquests filtres UV també es poden trobar en altres productes, com ara plàstics, revestiments i
recobriments, ja que també tenen propietats de protecció contra els danys causats per la radiació UV en aquestes aplicacions.
L’ús d’aquests filtres UV també ha estat objecte de certa controvèrsia i preocupació pel que fa als seus possibles efectes
perjudicials per a la salut i l’entorn. Les analítiques d’aquests dos compostos que s’utilitzen com a filtres UV s’han realitzat en el
marc del projecte europeu SCHEME.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi