Cafeïna

 

El consum més elevat de cafeïna a Poblenou s’associa a la presència de més bars i restaurants en comparació amb els altres dos
barris analitzats, i que pot incloure no només la població del mateix barri sinó població itinerant com els turistes.

 

El nombre de cafès per persona i dia s’ha estimat a partir de la concentració de cafeïna mesurada en les mostres d’aigües
residuals, multiplicada pel volum d’aigua residual que ha circulat. S’ha assumit que un 2% del cafè que es consumeix acaba en
l’orina (el que s’anomena un factor d’excreció del 2%) i que una tassa de cafè conté 14 grams de cafè. En aquest cas no s’ha
analitzat un metabòlit de la cafeïna (les substàncies químiques que es formen per la descomposició de la cafeïna en el cos), i
per tant n’estem probablement sobreestimant el consum. No obstant, de forma comparativa es poden observar diferències
entre barris.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi