Cabals

 

L’estudi dels cabals d’aigua ens permet veure com el barri del Carmel genera menys aigües residuals per persona que els altres dos barris analitzats. En concret, 109 litres per habitant i dia, mentre que a Sant Gervasi és de 141 litres i al Poblenou, de 183 litres, el que més consum d’aigua ha tingut. També s’observen diferències significatives en el consum mitjà entre dies laborables i cap de setmana al barri de Sant Gervasi. D’altra banda, les diferències més grans, a Poblenou i Sant Gervasi són entre els dies laborables i els festius.

Aquests volums d’aigua residual es van comparar amb els volums d’aigua potable consumida en els tres barris. Cal ressaltar que els volums d’aigua consumida (dades facilitades per Aigües de Barcelona) van ser de 165 litres per habitant i dia a Poblenou, 146 a Sant Gervasi i 125 al Carmel. Per tant, es mantindria l’ordre. Les dades de consum d’aigua a nivell domèstic van ser de 114 litres per habitant i dia a Poblenou, 119 a Sant Gervasi i 100 a Carmel. Amb aquestes dades es pot veure que la diferència entre les aigües residuals que generen els barris (183 a Poblenou i 109 al Carmel), no s’explica pel consum d’aigua a les llars sinó pels usos no domèstics de l’aigua (restauració, comerços, serveis, etc.).

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi