Alcohol

Mitjançant les aigües residuals s’observa més consum d’alcohol a Poblenou. Aquest resultat s’associa a una presència més
elevada de bars i restaurants en comparació amb els altres dos barris, que pot incloure no només la població del mateix barri
sinó població itinerant com els turistes. Les analítiques s’han realitzat en el marc de la Xarxa Espanyola d’Anàlisi d’Aigües
Residuals amb Finalitats Epidemiològiques (ESAR-net).

 

El nombre de cerveses consumides per persona i dia s’ha estimat a partir de la concentració, no d’alcohol, sinó d’etil sulfat,
metabòlit de l’alcohol, una substància que el cos elabora quan descompon l’alcohol i que arriba a les aigües residuals a través de
la orina. Per tant, aquest càlcul no té en compte l’alcohol que s’hagi tirat directament per la pica o pel vàter. Per transformar la
concentració de l’etil sulfat a l’aigua en nombre de cerveses s’ha aplicat el factor de caracterització de 3,047 i s’ha assumit que
una unitat de beguda estàndard correspon a 10 grams d’alcohol pur.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi